2022г.

 

Бюджет 2022г.

------------------------------------------------------------------------------

                               2021г.

Бюджет 2021г.

Касов отчет за изпълнение на Бюджет 2020г. ДГ Славейче.

------------------------------------------------------------------------------

 

                               2020г.

Отчет IV тримесечие 2020

Отчет III тримесечие 2020

Отчет II тримесечие 2020

Отчет I тримесечие 2020

 

------------------------------------------------------------------------------

 

                               2019г..

Отчет IV тримесечие 2019

Отчет III тримесечие 2019

Отчет II тримесечие 2019

Отчет I тримесечие 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 30.06.2019

Оборотна ведомост счетоводен баланс- 30.06.02019

Отчет към 30.09.2018г.

Баланс към 30.09.2018г.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

                                 2018г.

Макети I-о тримесечие 2018

Касови Отчети 30.06 2018

Баланс 30.06 2018

Баланс 31.03 2018

Баланс 2017

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Бюджет 2018

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

 

------------------------------------------------------------------------------

                                 2017г.

Информация за изготвяне на отчет за касово изпълнение

Баланс на ДГ "Славейче" към 30.09.2017

Бюджет 2017

Своден Разчет За Финансиране На Капиталови Разходи

Справка За Новите Задължения За Разходи По Общинския Бюджет

Справка За Определени Плащания Към Бюджетни Организации

Разчет За Финансиране на Капиталови Разходи

Отчет За Натуралните Показатели По Бюджета На Общините

Справка За Използваните Терминални Устройства ПОС

Справка За Отчитане На Разплатените Просрочени Задължения

Справка За Просрочените Вземания И Задължения

Справка За Усвоените По Програма "Текущ Ремонт" Средства

Отчет За Касово Изпълнение

Справка за Замразени Обекти

 ----------------------------------------------------------------------

                                      2016г.

Бюджет 2016

Стратегия 2016

Обяснителна записка_изпълнение_бюджет_30_09_16.pdf